Ukázka možností využití dat ze serveru Slalom World na jiných www stránkách

Co tato stránka demonstruje?

Tyto jednoduchoučké stránky ukazují možnosti využití dat ze serveru Slalom World na libovolných jiných webových stránkách, například na stránkách oddílu nebo osobních stránkách závodníka. V případě jakékoliv změny v datech na Slalom World (načtení nových výsledků, přepočet žebříčků) dojde automaticky také k odpovídajícm změnám na stránkách, kde je umístěn výstup ze Slalom World.

Tyto ukázky běží na jiném serveru, než běží Slalom World, každý ze serverů je provozován jinou firmou a je umístěn v jiném městě.

Co v tom může Slalom World nabídnout?

Momentálně je možno na jiných www stránkách umístit ze Slalom World tato data či jejich kombinace:

  • všechny evidované výsledky závodníka
  • výsledky závodníka v jednom roce
  • výsledky závodníka v závodech vybraného typu (ČP, NKZ, oblast...), buď všechny nebo ve vybraném roce
  • umístění závodníka ve všech žebříčcích v roce nebo za všechny evidované roky
  • umístění závodníka ve vybraném žebříčku (ČP,NKZ...) v roce nebo za všechny evidované roky
  • výsledky oddílu ve vybraném roce
  • výsledky oddílu v závodech vybraného typu (ČP, NKZ, oblast...) ve vybraném roce
  • umístění závodníků oddílu ve všech žebříčcích v roce
  • umístění závodníků oddílu ve vybraném žebříčku (ČP,NKZ...) ve vybraném roce
Z důvodu potenciálně velkého rozsahu načítaných dat není možno pracovat s výsledky oddílu bez omezení rokem.
Žebříčky jsou na Slalom World počítány od roku 2011, starčí data žebříčků, vzhledem k nekompletnosti výsledků před rokem 2011, nebudou k dispozici.

Jak to funguje?

Zájemce o získávání dat si na serveru Slalom World založí svůj uživatelský účet (zdarma) a poté si již může nadefinovat libovolný počet sad výstupů dat. Definice výstupu dat probíhá v jednoduchém dialogu, v němž je potřeba vybrat závodníka nebo oddíl, dále typ požadovaných dat (výsledky, žebříčky), zvolit výsledkový rok, případně omezit svůj požadavek volbou typu závodu, vybrat barevné ladění výstupu a uložit svůj požadavek. Ihned po uložení definice výstupu server Slalom World zobrazí kód, který si zájemce o data vloží do svých stránek obdobně, jako např. vkládá videa z YouTube.

Ukázky z rozhraní pro definici výstupu dat

Ukázky ve formě snímků obrazovek správcovského rozhraní. Ne, tady na to opravdu nemá cenu klikat :)

seznam dat

definice výstupu

Ukázka kódu vkládaného do stránek.

<!-- ***** ZACATEK dat ze Slalom World: Stach Daniel, 1988 ***** -->
<iframe src="http://www.slalom-world.com/swd.php?key=765002aa21d2936036dc0f3ddbbf080c" width="640" height="600" frameborder="0"> </iframe>
<!-- ***** KONEC dat ze Slalom World: Stach Daniel, 1988 ***** -->

Komentáře ke zde prezentovaným ukázkám.

V ukázkách zobrazitelných volbou z levého menu používáme pro případné okomentování tento styl

Toto je titulek komentáře

Toto je text komentáře

abychom odlišili, co je původním obsahem stránky a co je produktem exportu dat ze Slalom World.

Vaše komentáře: