".TIME()." AND chat=1 AND archiv=0 ORDER BY casod"; $rs=$conn->Execute($pSQL); $pCasOd=0;$pCasDo=0; IF($rs AND !$rs->EOF) { $pCasOd=$rs->fields["casod"]-900; $pCasDo=$rs->fields["casdo"]+900; } ELSE { $pSQL="SELECT casod,casdo,titulek,perex from mad_clanky_$lang WHERE stav='W' AND (casod-900)>".TIME()." AND chat=1 AND archiv=0 ORDER BY casod"; $rsb=$conn->Execute($pSQL); IF($rsb AND !$rsb->EOF) { $pRefresh=$rsb->fields["casod"]-900-TIME(); } } include "md-hlava-cz-09.html"; IF(TIME()>=$pCasOd AND TIME()<$pCasDo) //je porad, ktery { echo "".$rs->fields["titulek"]."
".$rs->fields["perex"]; IF($pParamLive=="camera") { ?>

Základní pravidla MaD chatu:

MaD speakers si vyhražují právo mazat příspěvky, které poruší pravidla MaD chatu. Uživatelům porušujícím pravidla MaD chatu soustavně, bude zabráněno přispívat.

"; } ELSE { ?>

MaD chat s moderátory a hosty ve studiu

Vítejte na chatu moderátorů a komentátorů MaD speakers. MaD chat se automaticky otevírá vždy 15 minut před začátkem našeho vysílání ze studia, popř. z místa, kde vysíláme a jsme schopni se připojit na internet. ".TIME()." AND chat=1 AND archiv=0 ORDER BY casod"; //$rs=$conn->Execute($pSQL); IF($rsb AND !$rsb->EOF) { echo "

Naše nejbližší vysílání s chatem:"; echo "

"; } } include "md-pata-$lang-09.html"; ?>